Hur behandlar Inferno Online personuppgifter? (English below)

Detta är en översikt över hur vi behandlar våra medlemmars  personuppgifter och vem som har tillgång till att redigera informationen. Vi lagrar inga personuppgifter för våra gäst-besökare. 

Vi raderar automatiskt all användardata efter 2 år för icke-aktiva medlemmar som inte har någon innestående spelkredit, men vi raderar inte någon användarinformation för medlemmar som har en innestående kredit. 

De personuppgifter vi hanterar lagras på servrar i Europa. 

För- och efternamn

• Anges av medlemmen när han/hon aktiverar sitt konto hos Inferno Online 

Varför sparar vi namnet på våra medlemmar?

• Uppgiften är frivillig att skriva in när våra medlemmar aktiverar sitt medlemskonto på Inferno Online. Möjligheten att ange sitt riktiga namn gör att vi kan kommunicera med våra medlemmar på ett personligare sätt. 

Vem kan redigera en medlems namn?

• Personalen i vår kassa

Hur kan namnet raderas, vem kan ta bort det och hur länge sparas det efter radering?

• Personalen i vår kassa kan ta bort medlemmens namn

• Namnet raderas automatiskt och omedelbart när vår personal raderar ett medlemskonto

• Namnet på en raderad medlem sparas i högst tre månader i Inferno Onlines säkerhetskopior

Användarnamn

• Anges av personalen i vår kassa när en gäst besöker Inferno Online första gången

Varför sparar vi användarnamnet på våra medlemmar?

• Vi använder användarnamnet för att öppna ett medlemskonto för registrering 

• Användarnamnet används också i interna topp- och resultatlistor bland våra medlemmar

Vem kan redigera en medlems användarnamn?

• Personalen i vår kassa

Hur kan användarnamnet raderas, vem kan ta bort det och hur länge sparas det efter radering?

• Personalen i vår kassa kan radera medlemmens användarnamn

• Användarnamnet raderas automatiskt och omedelbart när vår personal raderar ett medlemskonto

• Namnet på en raderad medlem sparas i högst tre månader i Inferno Onlines säkerhetskopior

E-postadress

• Anges av medlemmen när han/hon aktiverar sitt konto hos Inferno Online 

Varför samlar vi in ​​Epost-adressen till våra medlemmar?

• Varje medlem behöver en Epost-adress för att kunna återställa sitt lösenord

• Vi använder Epost-adressen för att skicka medlemsinformation och medlemserbjudanden

Vem kan redigera en medlems Epost-adress?

• Personalen i vår kassa

Hur kan Epost-adressen raderas, vem kan ta bort uppgiften och hur länge sparas den efter radering?

• Personalen i vår kassa kan radera medlemmens Epost-adress

• Epost-adressen raderas automatiskt och omedelbart när vår personal raderar ett medlemskonto

• Epost-adressen för en raderad medlem sparas i högst tre månader i Inferno Onlines säkerhetskopior

Hemadress

• Anges av medlemmen när han/hon aktiverar sitt konto hos Inferno Online 

Varför samlar vi in ​​våra medlemmars Hemadress?

• Vi gör detta för att ge en säkrare rutin för att återställa lösenord för våra medlemmar från vår kassa 

Vem kan redigera en medlems Hemadress?

• Personalen i vår kassa

Hur kan Hemadressen raderas, vem kan ta radera den och hur länge kommer den att sparas efter radering?

• Personalen i vår kassa kan radera medlemmens Hemadress

• Hemadressen raderas automatiskt och omedelbart när vår personal raderar medlemmens Inferno Online-konto

• Hemadressen till en raderad medlem sparas i högst tre månader i Inferno Onlines säkerhetskopior 

Födelsedatum

• Anges av medlemmen när han/hon aktiverar sitt konto hos Inferno Online 

Varför sparar Inferno Online Födelsedatumet för våra medlemmar?

• Uppgiften är frivillig att skriva in när våra medlemmar aktiverar sitt medlemskonto på Inferno Online. Möjligheten att ange Födelsedatum hjälper oss att utesluta valda medlemserbjudanden och utvalda produkter till minderåriga 

Vem kan redigera en medlems Födelsedatum?

• Personalen i vår kassa 

Hur kan Födelsedatumet raderas, vem kan radera det och hur länge kommer det att sparas efter radering?

• Personalen i vår kassa kan radera medlemmens födelsedatum

• Födelsedatumet raderas automatiskt och omedelbart när vår personal raderar medlemmens Inferno Online-konto

• Födelsedatum för en borttagen medlem sparas i högst tre månader i Inferno Onlines säckerhetskopior

How does Inferno Online store and process personal information?

This is an overview of how we process the personal information of our members and who has access to view and edit the information. We do not store any personal data for our guest visitors.

We automatically erase all user data after 2 years for non-active members that have no remaining gaming credit, but we do not erase any user information for members that have a remaining credit.

The personal data we handle is stored on servers in Europe.

First and last name

• Is entered by the member when he/she activates his/her account at Inferno Online

Why do we save the Name of our members?

• It is voluntary for our members to enter their Name in their member profile. The ability for our members to enter their real name lets us and our staff communicate with our members in a more personal way.

Who can edit a Name of a member?

• Our staff working in our counter can edit the Name of a member

How can the Name be deleted, who can delete it and how long will the data be saved after deletion?

• Our staff working in our counter can delete the Name of a member

• The Name is deleted automatically and immediately when our staff deletes a member’s Inferno Online account

• The Name of a deleted member is saved for a maximum of three months in Inferno Online backups

Username

• Is entered by our staff at the counter when a guest visits Inferno Online for the first time

Why do we save the Username of our members?

• We use the Username to open a new membership account for registration

• The Username is also used for internal gaming toplists among our members

Who can edit a Username of a member?

• Our staff working in our counter can edit the Username of a member

How can the Username be deleted, who can delete it and how long will the data be saved after deletion?

• Our staff working in our counter can delete the Username of a member

• The Username is deleted automatically and immediately when our staff deletes the member’s Inferno Online account

• The Username of a deleted member is saved for a maximum of three months in Inferno Online backups

Email address

• Is entered by the member when he/she activates his/her account at Inferno Online

Why do we collect the Email address of our members?

• Each member needs an email address to be able to restore his/her password

• We use the e-mail address to submit member information and member offers

Who can edit a member’s Email address?

• Our staff working in our counter can edit the e-mail of a member

How can the E-mail address be deleted, who can delete it and how long will it be saved after deletion?

• Our staff working in our counter can delete the E-mail address of a member

• The E-mail address is deleted automatically and immediately when our staff deletes a member’s Inferno Online account

• The E-mail address of a deleted member is saved for a maximum of three months in Inferno Online backups

Home address

• Is entered by the member when he/she activates his/her account at Inferno Online

Why do we collect the Home address of our members?

• We do this in order to provide a safer routine to restore passwords for our members at our counter

Who can edit a member’s Home address?

• Our staff working in our counter can edit Home address of a member

How can the Home address be deleted, who can delete it and how long will it be saved after deletion?

• Our staff working in our counter can delete the Home address of a member

• The Home address is deleted automatically and immediately when our staff deletes a member’s Inferno Online account

• The Home address of a deleted member is saved for a maximum of three months in Inferno Online backups

Date of birth

• Is entered by the member when he/she activates his/her account at Inferno Online

Why does Inferno Online save the Date of birth of our members?

• It is voluntary for our members to enter their Date of birth. The ability to enter Date of birth helps us to exclude selected member offers and selected products to minors

Who can edit a member’s Date of birth?

• Our staff working in our counter can edit the Date of birth of a member

How can the Date of birth be deleted, who can delete it and how long will it be saved after deletion?

• Our staff working in our counter can delete Date of birth of a member

• The Date of birth is deleted automatically and immediately when our staff deletes a member’s Inferno Online account

• The Date of birth of a deleted member is saved for a maximum of three months in Inferno Online backups